เลขประจำตัว
เลขบัตรประชาชน
   
      
 
เหมาะสำหรับ 
เหมาะกับ Microsoft windows XP เหมาะกับ Internext Explore 6.0 ขึ้นไป Macromedia Flash version 6 up เหมาะกับความละเอียดหน้าจอ 1024*768 pixel